Tag: art

Wood firing 2023

Wood firing 2023

Poziv umjetnicima ukoliko su zainteresirani za Wood fire, paljenja na drva, da si rezerviraju prostor u peći. Jedan prostor je 70 litara, 40x45x 40 otp. Kapacitet peći je 9 prostora..Interes se iskazuje ispunjavanjem prijavnog obrazca.Osiguran je smještaj u zajedničkoj spavaonici.Raspored: Cijena jednog prostora je 300 eura. U slučaju manjeg broja od potrebnog moguće je povećanje …

+ Read More