Wood fire 2024

Wood fire 2024

31.5.2024 – 2.6.2024 > 1 termin
– Drugi termin ovisno o interesu

Poziv umjetnicima ukoliko su zainteresirani za Wood fire, paljenja na drva, da si rezerviraju prostor u peći. Jedan prostor je 70 litara, 40x45x 40 otp. Kapacitet peći je 9 prostora..
Rezervaciju možete napraviti ispunjavanjem prijavnog obrazca.
Osiguran je smještaj u zajedničkoj spavaonici.
Raspored:

1 dan, glaziranje donesenih biskvita
2 dan, početak paljenja
3 dan, otvaranje.

Cijena jednog prostora je 400 eura (50% avansna uplata kao potvrda rezervacije). U slučaju manjeg broja od potrebnog moguće je povećanje cijene po prostoru, a u slučaju povećanog interesa dogovoriti ćemo dodatni termin. Prema interesu ćemo organizirati i prehranu.

Woodfire 2023 – Novinski članak