Grafička radionica Akademije likovnih umjetnosti Zagreb u Plemenitašu

Grafička radionica Akademije likovnih umjetnosti Zagreb u Plemenitašu

Od 10. do 17. srpnja 2016. u Oblikovnoj radionici Plemenitaš održati će se terenska nastava – grafička radionica za studente Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Deset studenata i studentica preddiplomskog i diplomskog studija Nastavničkog i Grafičkog odsjeka Akademije boraviti će kao gosti voditeljice Oblikovne likovne radionice, mag.art. Vesne Osojnički i raditi pod mentorstvom profesorica Mirjana Vodopija i Ines Krasić.

U skopu radionice predavanje pod zvijezdama o fizikalnoj strukturi prirode održati će docent Davor Horvatić sa Zavoda za teorijsku fiziku čestica i polja Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao gost iz bliskog prekograničnog kraja, Slovenskog Kočevja, predavanje o šumama i drveću održati će inženjer šumarstva Tomaž Hartman iz Zavoda za gozdove Slovenije, Kočevje (radi moguće budućeprekogranične suradnje).

Kroz predavanja i rad studenti će steći nova znanja o drvu kao materijalu za izradu grafičkih matrica, o porijeklu i uvjetovanostima materijala, o drveću kao živim bićima i o raznolikostima njihovih karakteristika. Boravkom u prirodi, cjelodnevnom komunikacijom, razvijati će i realizirati nove ideje i koncepte a ujedno i svijest o neophodnosti brige za očuvanje prirodnih resursa. Tijekom radionice, studenti će osmisliti i izraditi grafičku mapu i crtopisni dnevnik kojim će bilježiti doživljaje u procesima rada, odmora i zabave.

U slobodno vrijeme studenti će se upoznati s ljepotama ovog dijela Gorskog korata i izletima u zaštićene krajolike prirode Kamačnik, Vražji prolaz i Zeleni Vir, te se okušati u kanuranju po rijeci Kupi.
Radovi nastali na radionici prezentirati će se na izložbi u maloj galeriji Oblikovne likovne radionice. 16. srpnja 2016. u 18,00. Prezentacijom radova u ruralnoj sredini radinica poprima i kulturno – socijalnu dimenziju jer doprinosi osvješćivanju obje uključene stane, i studenata kao stvaraoca i lokalne sredine kao publike.

Inicijativa za ovo zbivanje potekla je od profesorice Ines Krasić čija ljubav i povezanost prema ovom kraju potiče još iz vremena kada je, na početku svoje umjetničke i pedagoške karijere, radila kao učiteljica likovne kulture u osnovnim školama u Vrbovskom i u Severinu na Kupi.
Sve zainteresirane koji žele prisustvovati predavanjima pozivamo da nam se pridruže u Plemenitašu u srijedu, 13. 7. u 21 sat na predavanju doc. dr.sc. Davora Horvatića, a u petak, 15.7. 21 sat a predavanju ing. Tomaža Hartmana. Sa zadovoljstvom vas pozivamo na otvorenje izložbe radova studenata u subotu, 16. srpnja u 18 sati.